ECA vand - fremtiden indenfor desinfektion

Alle vores midler tager udgangspunkt i det naturlige og effektive middel ECA vand, som i modsætning til mange andre midler på markedet ikke indeholder farlig kemi. Vand og salt, to naturlige og bæredygtige produkter, danner under elektrolysebehandling ECA vand, som er pH neutralt, ikke giftigt, og helt ufarligt for mennesker og dyr, samtidig med at være yderst effektivt mod bakterier, vira, svampe og sporer, uden risiko for udvikling af resistens.

Hvad er ECA vand?

Det aktive stof i ECA vand: Hypoklorsyre

Fordele ved ECA vand

Sikkert for mennesker, dyr og miljøet

Anvendelsesmuligheder

En af de mest miljøvenlige biocidteknologier

ECA vand er det nye alternativ

Desinfektionsmidler inkluderer ofte giftige stoffer, som er skadelige, besværlige at håndtere og opbevare, som kræver grundig afvaskning, og ved kontakt kan ophobe sig i kroppen og gøre mere skade end gavn. Normal klordesinfektion, alkoholbaserede desinfektionsmidler og andre skadelige desinfektionsmidler bliver i vid udstrækning brugt i fødevarevirksomheder, landbruget, institutioner, i hjemmet og skolerne etc., på trods af at mange af midlerne er stærkt irriterende for øjne, hud og lunger. Alkoholbaserede desinfektionsmidler kan medføre stor skade ved indtagelse, det er brandfarligt og overordnet ikke godt for vores miljø. I tillæg er alkoholbaserede desinfektionsprodukter ikke effektive mod bakterielle sporer, og er samtidig med til at udvikle resistens. I stærk kontrast til dette, er ECA vand fri for skadelige stoffer, ikke irritant, sikkert at bruge, ingen brandfare, udvikler ikke resistens og er biologisk nedbrydelig. Alligevel opnår ECA vand en dødbringende effekt ved kontakt med alle kendte mikroorganismer.  

Vil du vide mere om ECA vand?